Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

Θα παραμείνουν οι επιστήμονες στην Ελλάδα ως αυτοαπασχολούμενοι; Τα  νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ, Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  απευθύνονται και σε γεωπόνους, γεωλόγους, κτηνιάτρους, χημικούς...
Klintec: Ανταποκρινόμαστε με Καινοτόμες Προτάσεις Συνεργασίας για ενημέρωση και διάγνωση.
Klintec: Ανταποκρινόμαστε με Καινοτόμες Προτάσεις Συνεργασίας για ενημέρωση και διάγνωση.